Tag Archives: Giống gà Peru thuần chủng

Giống gà Peru thuần chủng và những cách chăm sóc gà đặc biệt

Nghiên cứu về giống gà đá Peru thuần chủng và cách huấn luyện giống gà này thật hiệu quả. Theo những tài liệu lâu năm nhất, đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về giống gà này, đã biết được chúng bắt nguồn từ các giống gà châu Âu và gà rừng lai tạo với […]

Close [X]