Gà Redbro giống gà nhập nội mang lại sản lượng thịt cao

Tìm hiểu các đặc điểm Gà Redbro giống gà nhập nội mang lại sản lượng thịt cao phát triển kinh tế

Trong các giống gà nhập khẩu thì thấy rằng giống gà Redbro là giống gà công nghiệp chuyên thịt nằm trong bộ giống gà Hubbard Isa của Cộng hoà Pháp. Đây là giống gà có ưu điểm tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng cho thịt cao phát triển ở hầu hết các nước trên thế giới. 


truc tiep da ga : http://choidaga88.com/truc-tiep-da-ga/


Chính từ việc đây là giống gà nhập khẩu, cho nên giống gà này được Nhà nước Việt Nam công nhận là giống vật nuôi nhập ngoại được phép sản xuất, kinh doanh, lưu hành tại Việt Nam chúng còn một giống gà lông màu được Nhà nước nghiên cứu phục vụ cho việc phát triển đàn gà tại miền Trung Việt Nam.

Đặc điểm

hùng kê đại chiến Redbro mang đặc điểm lông màu nâu,da và chân màu quà , thân hình chắc khoẻ, phẳng phiu. Trống A khối lượng cơ thể lúc 38-40 tuần tuổi đạt 4,3-4,5 kg, mái D năng suất sinh sản đến 64 tuần tuổi đạt 174 quả/mái, chơi đá gà thương phẩm nuôi khi 63 ngày tuổi đạt 2585g/con. đàn chọi gà ông bà chọi gàông bà Redbro trưởng thành con trống lông màu cánh dán, con mái lông màu nâu nhạt, chân, da, mỏ màu vàng .

tỷ trọng nuôi sống qua các công đoạn đá gà con, dò, hậu bị đạt 97,14 – 98,72 bè lũ chọi gà gà cha mẹ xây dựng như nhau so mang thế hệ ông bà, con trống với lông màu nâu sẫm, con mái màu nâu nhạt, chân, da, mỏ đều sở hữu màu tiến thưởngtỷ trọng nuôi sống công đoạn (0 – 20 tuần tuổi) đạt 97,33 – 98,63%.Tỷ lệ đẻ nhàng nhàng tới 64 tuần tuổi của mái CD là 61,41%, năng suất trứng/mái/64 tuần tuổi đạt 175,07 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng là hai,51 kg. tỷ lệ trứng sở hữu phôi của là 97,63%. tỷ lệ đá gà chiếc I/tổng trứng ấp là 86,84%. Số gà chọi con chiếc I/mái là 142,10 con.

Trên bọn  thương phẩm nuôi làm thịt thì tỷ lệ nuôi sống đến 9 tuần tuổi đạt 96%. Khối lượng thân thể đạt 2533,13g/con. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể là hai,28 kg. tỷ lệ thân làm thịt nhàng nhàng đạt 70,85%; tỷ lệ giết mổ (đùi + giết mổ ngực): 40,77%; tỷ trọng mỡ bụng: hai ,25%. tỷ trọng protein giết ngực: 23,61%; tỷ lệ lipit: 0,73%. Số kg làm thịt hơi/mái sinh sản/64 tuần tuổi đạt 346 kg. Trên bè bạn  thương phẩm nuôi ngoài tạo ra tới 9 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống 95,83 – 96%. Khối lượng cơ thể: 2517 – 2524g/con. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể: hai ,35 – nhì,36 kg.

Giống gà thịt:

hùng kê đại chiến Redbro thương phẩm (ABCD) sở hữu chỉ số sản xuất cao nhất ở 8 tuần tuổi: 186,69 và giảm dần ở 9 tuần tuổi chỉ còn 168,93. giết ở thời điểm 8 tuần tuổi là cho hiệu quả kinh tế nhất. giết mổ đùi và làm thịt ngực là phần giết cốt yếu và chất lượng nhất của gia cầm khái quát và đá gà đề cập riêng. Đối chiếm hữu chọi gà thịt broiler hướng giết thịt thường tỷ lệ thịt ngực cao hơn tỷ lệ thịt đùi, đối  những giống gia cầm kiêm dụng tổng thể thì tỷ trọng làm thịt ngực tốt hơn tỷ lệ làm thịt đùi.

giết thịt chọi gà Redbro thương phẩm (ABCD) nuôi giết có hàm lượng protein giết thịt ngực trung bình là 23,61%. Hàm lượng protein giết đùi làng nhàng là 21,48%, cao hơn so có hùng kê đại chiến Ri 12 tuần tuổi nhàng nhàng hàm lượng protein thịt ngực và thịt đùi (21,45%), Mỡ thô ở giết thịt ngực nhàng nhàng là 0,73%,. Mỡ thô ở giết thịt đùi làng nhàng là1,59%. tỷ trọng khoáng tổng số ở giết mổ ngực nhàng nhàng là ,42%, ở giết mổ đùi 1,35%, trung bình là ,38%, tương đương của chơi đá gà Ri (1,37%). Thành phần hoá học của giết thịt đề đạt phẩm chất, chất lượng và hương vị giết thịt . Mỗi giống khác nhau thành phần hoá học của làm thịt cũng khác nhau thành ra độ ngon của làm thịt cũng khác biệt.

cơ chế ăn

Lượng thức ăn tiếp nhận của đá gà Redbro thương phẩm (ABCD) tăng dần qua những tuần tuổi. cụ thể lượng thức ăn tiếp thụ tuần thứ nhất là 16,86g/con/ngày, đến tuần thứ 6 là 104,17g/con/ngày và ngừng ở tuần thứ 9 là 154,76 g/con/ngày. Hiệu quả sử dụng thức ăn của gà chọi Redbro thương phẩm (ABCD) giảm dần qua các tuần tuổi và qua các giai 91 đoạn tuổi, điều này chiếm hữu tức là tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng nâng cao dần theo những tuần tuổi. đá gà Redbro thương phẩm (ABCD) tiêu tốn thức ăn cho một kg nâng cao trọng ở 1 tuần tuổi là một ,39 kg; tới 5 tuần tuổi là 1,78 kg; và ở 9 tuần tuổi là nhị,28 kg. khi hùng kê đại chiến càng lớn lên thì hiệu quả sử dụng thức ăn càng kém đi và tới thời điểm khăng khăng nào ấy hiệu quả dùng thức ăn trở lên rất kém.


xem thêm : http://choidaga88.com/ga-khong-lo-nang-20kg-ga-to-nhat-the-gioi/

Close [X]