Tag Archives: da ga cpc2

Trị gà tuột lực

Trị gà tuột lực lấy lại phong độ nhanh chóng

Chơi đá gà nhất là trong giai đoạn nuôi chế độ đá và tật luyện chiến kê. Sẽ không khỏi gặp phải những tình trạng bỗng nhiên gà chọi không lên bo mà lại tuột lực. Thấy sự sút giảm của gà trầm trọng chỉ trong thời gian ngắn, khiến sư kê không khỏi bàng

Read More

Close [X]